ANBIStichting Rinsma Nepal Foundation 
Opgericht 9 februari 2010 

Fiscaal Nummer: 8220.06.108 

Correspondentieadres: 
D.J. Beumer 't Ikenhiem 12 
8401 XW Gorredijk 

Bestuurssamenstelling 
G.J. Rinsma, Voorzitter 
D.J. Beumer, Secretaris/penningmeester 
S.J. Hoitinga, Adviseur/bestuurslid

Beleid, beloning en doelstelling


 • Het beleid is gericht op ondersteuning, begeleiding en zelfredzaamheid 
 • Alleen kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed 
 • Doelstelling is het verlenen van steun, in welke vorm dan ook, aan projecten en activiteiten die gericht zijn op hulp aan kansarme kinderen of groepen in Nepal en het verrichten van al hetgeen met voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn 
 • De stichting dient het algemeen belang, heeft geen winstoogmerk, tracht haar doel met alle wettelijke middelen te bereiken, zoals o.a. giften, donaties, subsidies, sponsorbijdragen, acties

Hoofdlijnen 2018-2023


 • Na de start in 2014 is het gebouw, 3 verdiepingen hoog, aardbevingproef, in 2019 gereed gekomen.  
 • In 2018 en 2019 zijn de nog ontbrekende machines, meubilair en inventaris aangeschaft.  
 • In 2016/2017/2018 zijn 80 vrouwen opgeleid tot naaister en hebben maandelijks een eigen inkomen.  
 • In 2019 zijn 20 vrouwen opgeleid tot naaister en gestart met werken. De overige 20 vrouwen kunnen instromen zodra er vacatures ontstaan door uithuwelijken en/ of vertrek.  
 • Het Project vervaardigd uitsluitend kleding en schooluniformen voor de eigen markt.  
 • Het einddoel is om over 3 a 4 jaar het gehele Project schuldenvrij over te dragen aan de Nepalese bevolking vertegenwoordigd in de Stichting Khadgamaya Sangroula Memorial Foundation en dat er dan 100 kansarme vrouwen een eigen inkomen genereren..  
 • Vooralsnog blijven wij het Project jaarlijks bezoeken voor Controles, Trainingen, Adviezen en Ondersteuning .  
 • Na ieder bezoek is er terugrapportage, verantwoording, evaluatie en overleg binnen de Stichting.  
 • Het Project vervaardigd uitsluitend kleding voor de eigen markt.  
 • Per 1 januari 2023 is het project schuldenvrij overgedragen aan de Nepalese Stichting Khadgamaya Sangroula Memorial Foundation.  
 • 100 kansarme vrouwen opleiding en voorzien van werk en inkomen..  
 • Na ieder bezoek terugrapportage, verantwoording, evaluatie en overleg .


Activiteiten 2023


Doordat na COVID de opstart zeer moeizaam gaat en er geen enkel steun is vanuit de overheid blijven wij daar waar mogelijk en gewenst het project ondersteunen met raad en daad. Omdat dit Project aan alle voorwaarden en eisen voldoet van het beleid en doelstellingen (werk, inkomen, educatie en zorg ) heeft Wilde Ganzen bij het realiseren van dit project financieel ondersteund. 


Help jij ook mee? 


Ben je net zoals wij geraakt door het lot van deze vrouwen en onder de indruk van ons verhaal? Ook jij kunt een steentje bijdragen voor het verder voltooien en ontwikkelen van dit naaiatelier. 

Je kunt een bedrag naar keuze overmaken op bankrekeningnummer NL93RABO0320923851 ten name van Stichting Rinsma Nepal Foundation. Onze Stichting is officieel geregistreerd bij de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) en je gift geldt daardoor als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Meer over de actuele gang van zaken en de uitgeoefende activiteiten lees je hier>

Financiële verantwoording


De financiële verantwoording is opgenomen in de subboekhouding van ZIJ VAN RINSMA NL93RABO0320923851 t.n.v. Stichting Rinsma Nepal Foundation o.v.v. vrouwenproject Nepal. 
 • KVK 01175567