Gratis verzending vanaf €50,-
Winkelwagen
Het artikel is toegevoegd aan je winkelmand
Subtotaal
0.00
Promotie -
€- 0.00
Verzendbijdrage
2.95
Totaal
2.95
Ga naar winkelwagen
Verder winkelen

ANBI

Stichting Rinsma Nepal Foundation

Opgericht 9 februari 2010

 

Fiscaal Nummer: 8220.06.108

 

Correspondentieadres: 

't Ikenhiem 12

8401 XW Gorredijk 

 

Bestuurssamenstelling 

G.J. Rinsma, Voorzitter

D.J. Beumer, Secretaris/penningmeester

S.J. Hoitinga, Adviseur/bestuurslid

Beleid, beloning en doelstelling

 • Het beleid is gericht op ondersteuning, begeleiding en zelfredzaamheid
 • Alleen kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed
 • Doelstelling is het verlenen van steun, in welke vorm dan ook, aan projecten en activiteiten die gericht zijn op hulp aan kansarme kinderen of groepen in Nepal en het verrichten van al hetgeen met voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
 • De stichting dient het algemeen belang, heeft geen winstoogmerk, tracht haar doel met alle wettelijke middelen te bereiken, zoals o.a. giften, donaties, subsidies, sponsorbijdragen, acties

Hoofdlijnen 2018/2019/2020

 • Na de start in 2014 is het gebouw, 3 verdiepingen hoog, aardbevingproef, in 2019 gereed gekomen.
 • In 2018 en 2019 zijn de nog ontbrekende machines, meubilair en inventaris aangeschaft.
 • In 2016/2017/2018 zijn 80 vrouwen opgeleid tot naaister en hebben maandelijks een eigen inkomen.
 • In 2019 zijn 20 vrouwen opgeleid tot naaister en gestart met werken. De overige 20 vrouwen kunnen instromen zodra er vacatures ontstaan door uithuwelijken en/ of vertrek.
 • Het Project vervaardigd uitsluitend kleding en schooluniformen voor de eigen markt.
 • Het einddoel is om over 3 a 4 jaar het gehele Project schuldenvrij over te dragen aan de Nepalese bevolking vertegenwoordigd in de Stichting Khadgamaya Sangroula Memorial Foundation en dat er dan 100 kansarme vrouwen een eigen inkomen genereren..
 • Vooralsnog blijven wij het Project jaarlijks bezoeken voor Controles, Trainingen, Adviezen en Ondersteuning .
 • Na ieder bezoek is er terugrapportage, verantwoording, evaluatie en overleg binnen de Stichting.

Activiteiten 2018/2019/2020

Ook In 2018 en 2019 zijn er diverse acties gehouden om geld in te zamelen voor het Project.

 

Zoals bijvoorbeeld: Acties Rinsma Modeplein, Sportevenementen, Winterfair, Outlet Verkoop, Bijeenkomsten , Braderieën en Beurzen, Lezingen, Benaderen Bedrijven en Instanties, Collectes in Kerken, Publiciteit in Brochures en Kranten, etc.

 

Wilde Ganzen:

Daar het Project aan alle voorwaarden en eisen voldoet van het beleid en doelstellingen (werk, inkomen, educatie en zorg ) van Wilde Ganzen doneren deze 50 % van hetgeen wij zelf bijeenbrengen.

 

Meer over de actuele gang van zaken en de uitgeoefende activiteiten lees je hier>

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is opgenomen in de subboekhouding van ZIJ VAN RINSMA NL93RABO0320923851 t.n.v. Stichting Rinsma Nepal Foundation o.v.v. Vrouwenproject Nepal.

 

Bekijk de in- en uitgaven van 2019, 2020 en 2021 >