• Voor 21:00 besteld, morgen gratis in huis
  • Één van de grootste modewinkels van Nederland

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
3. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Bedrijfsgegevens

Rinsma Modeplein

Vestiging- & bezoekadres:
Lijnbaan 10
8401 VL Gorredijk

Tel: 0513-468051
Bereikbaarheid:
Maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot en met 17.00 uur
E-mail:
KvK: 01009649
Btw nr.: 8148.42.781.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de consument en de ondernemer, verder webshop Rinsma Modeplein genoemd. Deze algemene voorwaarden worden altijd aan de consument getoond, voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden bij webshop Rinsma Modeplein in te zien zijn.

Artikel 4 - Het aanbod

Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, dan wordt dit duidelijk bij het aanbod vermeld. Het aanbod heeft een duidelijke omschrijving van de aangeboden artikelen en deze beschrijving is duidelijk genoeg om een goede beoordeling over het aanbod te maken. Tevens geven de afbeeldingen een waarheidsgetrouw beeld van de artikelen. Vergissingen of fouten in het aanbod binden webshop Rinsma Modeplein niet.

Het aanbod geeft duidelijk informatie weer over de rechten en plichten van de consument, die bij aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Hierbij gaat het om:
o Prijs inclusief belastingen
o Verzend- en retourkosten
o De manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen
o Herroeping recht
o Wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
o De termijn van goedkeuring van het aanbod en de termijn van het voldoen van de prijs

De voorraad van de webshop komt overeen met de winkel in Gorredijk. Het kan voorkomen dat het door u bestelde artikel op hetzelfde moment van uw bestelling in de winkel wordt verkocht. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en zoeken wij voor u een passende oplossing.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst tussen webshop Rinsma Modeplein en de consument komt tot stand op het moment dat de consument de bestelling afrondt en aanvaardt en daarbij voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt webshop Rinsma Fashion de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding niet is bevestigd kan de consument de overeenkomst verbreken. Webshop Rinsma Modeplein neemt passende technische en organisatorische maatregelingen voor de beveiliging van de overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige web omgeving.

Artikel 6 - Herroeping recht, ruilen en retourneren

Webshop Rinsma Modeplein geeft de mogelijkheid om artikelen 14 dagen na ontvangst terug te sturen zonder opgave van redenen. In dat geval dient de consument gebruik te maken van het retourformulier dat bij de levering is gevoegd.
De artikelen dienen onbeschadigd, ongebruikt en voor zover mogelijk in originele verpakking terug gestuurd te worden, zoals is beschreven op het retourformulier. Het geld wordt teruggestort op dezelfde rekening waarmee de bestelling betaald is. Na ontvangst van de retourzending wordt het geld binnen vijf werkdagen op de rekening van de consument bijgeschreven. De consument stuurt de bestelling retour naar het antwoordnummer van Rinsma Modeplein. Voor een bijdrage in de retourkosten brengen wij slechts € 3,95 in rekening. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.De bestelde artikelen kunnen ook geretourneerd of geruild worden in de winkel in Gorredijk. Wanneer de consument een verkeerde bestelling ontvangt, kan deze gebruik maken van het retourformulier en de bestelling terugzenden naar webshop Rinsma Modeplein. Neem contact met ons op over de voorwaarden.

Artikel 7 - Prijzen

De prijzen op webshop Rinsma Modeplein zijn inclusief BTW. Wanneer de prijzen tijdelijke acties betreffen zal dit duidelijk op de site vermeld worden. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de artikelen niet verhoogd, behalve bij prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. Prijswijzigingen of foutief geprijsde artikelen in het aanbod binden Webshop Rinsma Modeplein niet.

Artikel 8 - Levering

Webshop Rinsma Modeplein zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en verzenden van de bestelde artikelen. De artikelen worden geleverd op het door de consument aangegeven leveringsadres. Bestellingen kunnen ook in de winkel worden afgehaald, dit dient bij 'verzendwijze' worden aangevinkt. Webshop Rinsma Modeplein verzendt geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk. Wanneer de bestelling geplaatst is voor 20.00 uur zal de bestelling de volgende werkdag geleverd worden. Bestellingen na 20.00 uur worden de tweede werkdag daarna geleverd. Als een levering niet op tijd plaats kan vinden, om welke reden dan ook, dan krijgt de consument daar uiterlijk binnen 30 dagen bericht van. Webshop Rinsma Modeplein kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen bij de bezorgdienst.

Artikel 9 - Garantie

Het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen ligt bij webshop Rinsma Fashion, tenzij duidelijk anders is overeengekomen. Webshop Rinsma Modeplein staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde beschrijvingen, de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wetten en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10 - Leeftijdsgrens

Webshop Rinsma Modeplein accepteert geen bestellingen van personen jonger dan 16 jaar.

Artikel 11 - Klachtenregeling

Webshop Rinsma Modeplein beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht gelijk aan deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd, volledig en duidelijke omschreven worden ingediend bij webshop Rinsma Modeplein, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. De ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een aanduiding van wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.

Een klacht over een artikel, dienst of service van webshop Rinsma Fashion kan ook worden ingediend via het klachtenformulier op de website van webshop Rinsma Fashion. Webshop Rinsma Modeplein probeert klachten altijd in overleg met de consument en op de best mogelijke manier op te lossen.

Artikel 12 - Afwijkende of aanvullende voorwaarden

Afwijkende of aanvullende voorwaarden, anders dan deze Algemene voorwaarden, mogen niet ten nadelen van de consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd, of op een eenvoudige manier voor de consument kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.